بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیزهرا رضائی
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات آدرس ای‌میل: zahrarezaei.education@gmail.com