بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیترانه قلی پور
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات آدرس ای‌میل: taranehgholipour1@gmail.com