مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران (۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۷)

تذکر:

هم‌کارانی که مایل‌اند در انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی استان گیلان به عنوان نامزد یا رأی‌دهنده شرکت کنند، لازم است تا پیش از روز مجمع، فرایند عضویت در انجمن را طی کرده باشند.

زمان:

پنج‌شنبه
۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۷
ساعت ۱۰ صبح

مکان:

ساختمان آموزش
بیمارستان شفا

شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

به دنبال ارایه‌ی درخواست راه‌اندازی شاخه‌ی گیلان انجمن، توسط سه نفر از هم‌کاران عضو انجمن در استان گیلان، و بررسی شرایط و موافقت هیأت مدیره‌ی انجمن با این درخواست، مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان در تاریخ ۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. در این جلسه دکتر سامان توکلی، رییس انجمن علمی روان‌درمانی ایران، از طرف هیأت مدیره به عنوان ناظر انتخابات حضور خواهد داشت. بخش نخست جلسه، معرفی انجمن توسط رییس انجمن، و گفت‌وگو درباره‌ی اهداف و چشم‌اندازهای انجمن و نقش شاخه‌های استانی آن‌ خواهد بود. کلیه‌ی روان‌پزشکان، دستیاران روان‌پزشکی، دانش‌جویان و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی بالینی و روان‌شناسی سلامت می‌توانند در این جلسه شرکت کنند. در بخش بعدی مجمع عمومی شاخه‌ی استان گیلان و انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه برگزار خواهد شد. در این بخش از جلسه، اعضای پیوسته‌ی انجمن حضور خواهند داشت.