{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"Organization","@id":"https://www.ipa-net.ir/#organization","name":"\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","url":"https://www.ipa-net.ir/","sameAs":["https://www.instagram.com/ipa.net.ir/","https://fa.wikipedia.org/wiki/\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646_\u0639\u0644\u0645\u06cc_\u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc_\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"],"logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https://www.ipa-net.ir/#logo","url":"https://www.ipa-net.ir/wp-content/uploads/2018/05/ipa-logo-1.png","width":340,"height":156,"caption":"\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"},"image":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#logo"}},{"@type":"WebSite","@id":"https://www.ipa-net.ir/#website","url":"https://www.ipa-net.ir/","name":"\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","publisher":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#organization"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"https://www.ipa-net.ir/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://www.ipa-net.ir/news/association/board/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85/#primaryimage","url":"https://www.ipa-net.ir/wp-content/uploads/2018/06/\u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631-\u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc-\u0647\u06cc\u0623\u062a-\u0645\u062f\u06cc\u0631\u0647\u200c\u200c\u200c\u06cc-\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646-\u0639\u0644\u0645\u06cc-\u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc-\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646-\u0628\u0627-\u0648\u0632\u06cc\u0631-\u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a.jpg","width":1068,"height":616,"caption":"\u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0647\u200c\u200c\u200c\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a"},{"@type":"WebPage","@id":"https://www.ipa-net.ir/news/association/board/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85/#webpage","url":"https://www.ipa-net.ir/news/association/board/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85/","inLanguage":"fa-IR","name":"\u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0647\u200c\u200c\u200c\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc - \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","isPartOf":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/news/association/board/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85/#primaryimage"},"datePublished":"2017-07-08T18:41:08+00:00","dateModified":"2018-07-19T21:11:52+00:00","description":"\u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0647\u200c\u200c\u200c\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc"},{"@type":"Article","@id":"https://www.ipa-net.ir/news/association/board/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85/#article","isPartOf":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/news/association/board/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85/#webpage"},"author":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#/schema/person/0d01fa622fb364694963275198e74a32"},"headline":"\u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0647\u200c\u200c\u200c\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc","datePublished":"2017-07-08T18:41:08+00:00","dateModified":"2018-07-19T21:11:52+00:00","commentCount":0,"mainEntityOfPage":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/news/association/board/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85/#webpage"},"publisher":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#organization"},"image":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/news/association/board/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85/#primaryimage"},"articleSection":"\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631,\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646,\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0647"},{"@type":["Person"],"@id":"https://www.ipa-net.ir/#/schema/person/0d01fa622fb364694963275198e74a32","name":"IPA","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https://www.ipa-net.ir/#authorlogo","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/d9f6a1c8d30543a8fcad732c87d12910?s=96&r=g","caption":"IPA"},"sameAs":[]}]}

دیدار اعضای هیأت مدیره‌‌‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعضای هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶، با جناب آقای دکتر حسن هاشمی،  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار کردند. در این دیدار که با حضور جناب آقای دکتر  احمد_حاجبی، مدیرکل  دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، تشکیل شده بود، درباره‌ی وضعیت ارایه‌ی خدمات و مداخلات  روان‌درمانی در  نظام سلامت گفت‌وگو شد.

در ابتدای این جلسه، هیأت مدیره‌ی انجمن از اقدامات وزارت بهداشت در دولت یازدهم و توجه خاص این دولت و وزارت بهداشت به موضوع  سلامت روانی اجتماعی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که اولویت سلامت و توجه به سلامت روان در دولت‌های بعد تداوم داشته باشد. سپس، گزارشی از وضعیت سلامت روان و روان‌درمانی در کشور ما، مشکلات موجود در زمینه‌ی ارایه و دست‌رسی افراد نیازمند، و نیز کیفیت آموزش‌ها و خدمات ارایه‌شده و راه‌کارهای پیش‌نهادی انجمن مطرح و درباره‌‌ی کمک‌هایی که انجمن می‌تواند در این زمینه‌ها انجام بدهد و حمایت‌های وزارت بهداشت گفت‌وگو شد.

دیدار اعضای هیأت مدیره‌‌‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران با وزیر بهداشت

در ادامه، جناب آقای دکتر حسن هاشمی درباره‌ی اهمیت سلامت روان در جامعه و نظام سلامت، و لزوم مشارکت همه‌ی گروه‌های جامعه در این زمینه بیاناتی داشتند.

در زیر فرازهایی از گفته‌های وزیر محترم بهداشت نقل خواهد شد:

  • مطالبه برای سلامت روان باید در اذهان تمام جامعه، اعم از مسؤولان و سیاست‌گذاران و سیاسیون، جا انداخته شود و ذهن جامعه و مسؤولان نسبت به این موضوع آگاه و حساس شود. این کار از طریق حمایت‌جویی (advocacy) شدنی است.
  • انجمن شما که تازه تأسیس شده و انجمنی نوپا است، باید تلاش زیادی برای جلب توجه مخاطبان خود به این موضوع کند.
  • باید ببینید چه طور می‌شود گروه‌های مختلف جامعه و بخش‌های مختلف حاکمیت، از دولت گرفته تا مجلس و قوه‌ی قضاییه و سایر نهادها را نسبت به این موضوع مهم حساس و آگاه کنید و حمایت و هم‌راهی آنان را جلب کنید.
  • موضوع آسیب‌های اجتماعی که در سال‌های اخیر به آن توجه شده است، موضوع مهمی است و باید تمام جامعه و مسؤولان و حاکمیت نسبت به آن احساس تعهد سیاسی (political commitment) کنند.
  • نباید برای حل مشکلات جامعه همه‌ی چشم‌ها به سمت دولت و وزارت‌خانه‌ها باشد و همه باید نسبت به آن احساس مسؤولیت کنیم.
  • انجمن‌ها می‌توانند در زمینه‌سازی این کار و حساس کردن مردم و جامعه و مسؤولان فعالیت کنند و وزارت بهداشت هم از اقداماتی که در راستای حل مشکلات مردم و ارتقای سلامت‌شان باشد، حمایت خواهد کرد.
  • مهم‌ترین عامل در حل مشکلات این است که نسبت به وظیفه‌ و اهداف خود ایمان داشته باشیم و برای رسیدن به آن اهداف وقت و انرژی بگذاریم.