نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران به وزیر بهداشت درباره‌ی تداخل عمل‌کرد سازمان بهزیستی با حیطه‌ی اختیارات وزارت بهداشت، در صدور مجوز تأسیس مراکزی که به درمان و روان‌درمانی می‌پردازند.

جناب آقای دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام،
همان طور که جناب‌عالی در موقعیت‌های مختلف تصریح و تأکید کرده‌اید، طبق سیاست‌های کلی سلامت، قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه و قوانین جاری قبلی، متولی قانونی سلامت، و از جمله  سلامت روان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ورود سازمان‌ها و نهادهای غیرمرتبط با درمان به این حوزه، به شکل‌هایی مانند صدور مجوز تأسیس مراکز درمانی و بالینی، خلاف مقررات موجود است، و باعث آشفتگی و اخلال در نظام ارایه‌ی خدمات سلامت و آسیب به سلامت مردم و جامعه خواهد شد.

نامه‌ی-انجمن-علمی-روان‌درمانی-ایران-به-وزیر-بهداشت-درباره‌ی-تداخل-عمل‌کرد-سازمان-بهزیستی

متأسفانه، سازمان بهزیستی با استناد به ماده‌ی ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی) و بر اساس «دستورالعمل اجرايي موضوع بندهاي ۱ تا ۱۲ ماده‌ی ۲۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب ۱۳۸۷/۳/۶ شورای معاونین سازمان بهزيستي)»، اقدام به صدور مجوز مراکز درمانی با عنوان «مركز مشاوره‌ی تخصصی اختلالات و مسایل جنسی» و «مرکز مشاوره‌ی تخصصی اختلالات و مشكلات رواني (روان‌درماني)» می‌کند. این در حالی است که ماده‌ی ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، که مورد استناد سازمان بهزیستی است، فقط اختیار تأسیس «مراکز مشاوره‌ی اجتماعی» را به این سازمان داده است. با توجه به تعاریف موجود و قوانین جاری مبنی بر تولیت وزارت بهداشت در حوزه‌ی سلامت روان، روشن است که نمی‌توان «مراکز درمانی و روان‌درمانی» را ذیل عنوان «مراکز مشاوره‌ی اجتماعی» در نظر گرفت.
با توجه به پی‌آمدهای منفی دخالت سازمان‌های غیرمرتبط در حوزه‌ی اختیارات وزارت بهداشت، و چندپارگی تولیت و نظارت در این حوزه، تقاضا می‌شود دستور فرمایید موضوع بررسی شود و روند صدور مجوز مراکز درمانی و روان‌درمانی توسط سازمان بهزیستی متوقف و فعالیت مراکز درمانی که از بهزیستی مجوز گرفته‌اند، منوط به رعایت ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت و اخذ مجوز از این وزارت‌خانه شود.

با احترام مجدد
دکتر سامان_توکلی
رییس انجمن علمی روان‌درمانی ایران

رونوشت:
جناب آقای دکتر احمدعلی نوربالا، مشاور محترم وزیر بهداشت در امور سلامت روان
ـ جناب آقای دکتر محمد آقاجانی، معاون محترم درمان، وزارت بهداشت
ـ جناب آقای مهندس طاهر موهبتی، معاون محترم برنامه‌ریزی، هم‌آهنگی، حقوقی و امور مجلس، وزارت بهداشت
ـ جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین میردهقان، مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان، وزارت بهداشت
ـ جناب آقای دکتر احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی  و اعتیاد، وزارت بهداشت
ـ سرکار خانم دکتر مریم رسولیان، رییس محترم انجمن علمی روان‌پزشکان ایران