جمعه ۱۳۹۶/۴/۹
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

حاضران: دکتر مهرداد افتخار، دکتر  عباس امید، دکتر سامان توکلی، دکتر نهاله مشتاق.

با توجه به غیررسمی بودن جلسه‌ی امروز، این جلسه به گزارش پیش‌رفت برنامه‌های مصوب در جلسات قبل اختصاص یافت.

خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

گزارش پیش‌رفت وظایف محوله:

دکتر امید: ▫️گزارش برنامه‌ریزی سمپوزیوم و سخن‌رانی ماهیانه‌ی انجمن، و برنامه‌ی اولین سمپوزیوم و اولین سخن‌رانی که در «مرداد ماه» برگزار خواهند شد. در روزهای آینده، جزییات این دو برنامه از طریق کانال تلگرامی رسمی انجمن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دکتر افتخار: پی‌گیری ایجاد سایت انجمن، خریداری دامنه‌ی سایت، و برنامه‌ریزی‌ها برای طراحی و راه‌اندازی سایت. درباره‌ی راه‌اندازی کمیته‌ی دبیرخانه و روابط عمومی، که در ساختار انجمن پیش‌بینی شده است، گفت‌وگو شد و به زودی این کمیته فعالیت رسمی خود را با مسؤولیت دبیر انجمن آغاز خواهد کرد.

دکتر مشتاق: گزارش برنامه‌ریزی و هم‌آهنگی‌های انجام‌شده درباره‌ی شروع دوره‌های آموزشی سطح ۱ (مقدماتی)  روان‌درمانی تحلیلی و  درمان شناختی رفتاری. با توجه به اعلام تمایل هم‌کاران ساکن در شهرستان‌ها برای شرکت در این دوره‌ها، مقرر شد در برنامه‌ریزی دوره‌ها شرایط حضور هم‌کاران شهرستانی در نظر گرفته شود و دوره‌های فشرده‌ای که در دو روز پایان هفته و با تعداد جلسات هفتگی بیش‌تر برگزار شود نیز طراحی شود. بعد از قطعی شدن جزییات برنامه، زمان و مکان و شرایط شرکت در آن در هفته‌های آینده از طریق کانال تلگرامی رسمی انجمن اطلاع‌رسانی خواهد شد.