برگزاری اولين جلسه‌ى هيأت مدیره‌ى شاخه‌ى گيلانِ انجمن علمى روان‌درمانى ايران

با تأیید انتخابات شاخه‌ی استان گیلان، توسط هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، هیأت مدیره‌ی این شاخه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اولین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی استان گیلان که در ساعت ۱۱ تا ۱۳ روز سوم خرداد ١٣٩٧، با حضور كليه‌ى اعضاى هيأت مدیره و بازرس شاخه، در بيمارستان شفای رشت برگزار شد.

شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

در اين جلسه، پس از رأى‌گيرى و به اتفاق آرا، جناب آقاى دكتر #عنايت_خليقى_سيگارودى، به عنوان ریيس شاخه و سركار خانم دكتر #نسیم_نكويى، به عنوان دبير شاخه انتخاب شدند. هم‌چنين، در این جلسه مقرر شد كه نشست‌هاى علمى اين شاخه به صورت فصلى برگزار شود، و تاريخ اولين نشست علمی شاخه‌ی گیلان ٢٨ تير ١٣٩٧ تعيين شد. حضور كليه‌ى دست‌اندركاران بهداشت روان و پزشكان در نشست‌های علمی شاخه‌ی گیلان آزاد است.

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، ضمن تبریک به اعضای هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان، امیدوار است فعالیت‌های سازنده‌ی این شاخه و تعامل دوسویه بین شاخه‌ها، کمیته‌ها و هیأت مدیره‌ی انجمن بتواند به ارتقای سلامت روان استان و جامعه کمک کند.