برگزاری اولین جلسه‌ى هیأت مدیره‌ى شاخه‌ى گیلانِ انجمن علمى روان‌درمانى ایران

با تأیید انتخابات شاخه‌ی استان گیلان، توسط هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، هیأت مدیره‌ی این شاخه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اولین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی استان گیلان که در ساعت ۱۱ تا ۱۳ روز سوم خرداد ١٣٩٧، با حضور کلیه‌ى اعضاى هیأت مدیره و بازرس شاخه، در بیمارستان شفای رشت برگزار شد.

شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

در این جلسه، پس از رأى‌گیرى و به اتفاق آرا، جناب آقاى دکتر #عنایت_خلیقى_سیگارودى، به عنوان رییس شاخه و سرکار خانم دکتر #نسیم_نکویى، به عنوان دبیر شاخه انتخاب شدند. هم‌چنین، در این جلسه مقرر شد که نشست‌هاى علمى این شاخه به صورت فصلى برگزار شود، و تاریخ اولین نشست علمی شاخه‌ی گیلان ٢٨ تیر ١٣٩٧ تعیین شد. حضور کلیه‌ى دست‌اندرکاران بهداشت روان و پزشکان در نشست‌های علمی شاخه‌ی گیلان آزاد است.

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، ضمن تبریک به اعضای هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان، امیدوار است فعالیت‌های سازنده‌ی این شاخه و تعامل دوسویه بین شاخه‌ها، کمیته‌ها و هیأت مدیره‌ی انجمن بتواند به ارتقای سلامت روان استان و جامعه کمک کند.