مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی گیلان برگزار شد

اولین مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی #گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران، روز پنج‌شنبه، ششم اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۹۷، با حضور اعضای انجمن، در بیمارستان شفای رشت برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر #سامان_توکلی، رییس انجمن علمی روان‌درمانی ایران، که به عنوان نماینده‌ی ناظر هیأت مدیره در جلسه حضور داشت، درباره‌ی سابقه و دلایل ایجاد این انجمن، و نیز روی‌کرد و برنامه‌های فعلی و آینده‌ی انجمن توضیحاتی ارایه داد. علاوه بر آن، در خصوص تشکیل شاخه‌های استانی و نحوه‌ی تعامل و عمل‌کرد آن‌ها در چارچوب اساس‌نامه و مصوبات انجمن، و نقش برجسته‌ای که این شاخه‌ها می‌توانند در پیش‌برد اهداف انجمن داشته باشند گفت‌وگو شد. در ادامه، دیدگاه‌ها و پیش‌نهادها و پرسش‌های هم‌کاران حاضر در جلسه مطرح و درباره‌ی آن تبادل نظر شد.

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

بخش بعدی جلسه، مجمع عمومی و انتخابات شاخه بود. بر اساس مصوبه‌ی مجمع عمومی شاخه‌ی گیلان، تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سه نفر تعیین شد. سپس، رأی‌گیری برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، و بازرس اصلی و علی‌البدل انجام شد.

نتیجه‌ی رأی‌گیری انجام‌شده:

اعضای اصلی هیأت مدیره:

  • دکتر عنایت خلیقی سیگارودی
  • دکتر نسیم نکویی
  • دکتر علی پوررمضانی

اعضای علی‌البدل هیأت مدیره:

  • دکتر ستاره آرام
  • دکتر اشکان ناصح

بازرس اصلی:

  • دکتر سیده مهناز طواف‌زاده حقی

بازرس علی‌البدل:

  • دکتر محبوبه گلشاهی

بر اساس آیین‌نامه‌ی تشکیل و انتخابات شاخه‌های استانی، پس از بررسی و تأیید این انتخابات توسط هیأت مدیره‌ی انجمن، شاخه‌ی استان گیلان انجمن فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.