{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"Organization","@id":"https://www.ipa-net.ir/#organization","name":"\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","url":"https://www.ipa-net.ir/","sameAs":["https://www.instagram.com/ipa.net.ir/","https://fa.wikipedia.org/wiki/\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646_\u0639\u0644\u0645\u06cc_\u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc_\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"],"logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https://www.ipa-net.ir/#logo","url":"https://www.ipa-net.ir/wp-content/uploads/2018/05/ipa-logo-1.png","width":340,"height":156,"caption":"\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"},"image":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#logo"}},{"@type":"WebSite","@id":"https://www.ipa-net.ir/#website","url":"https://www.ipa-net.ir/","name":"\u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","publisher":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#organization"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"https://www.ipa-net.ir/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://www.ipa-net.ir/news/congress/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/#primaryimage","url":"https://www.ipa-net.ir/wp-content/uploads/2018/05/1stCongress.jpg","width":600,"height":400,"caption":"\u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0633\u0627\u0644\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"},{"@type":"WebPage","@id":"https://www.ipa-net.ir/news/congress/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/#webpage","url":"https://www.ipa-net.ir/news/congress/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/","inLanguage":"fa-IR","name":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 - \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","isPartOf":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/news/congress/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/#primaryimage"},"datePublished":"2017-12-07T19:46:40+00:00","dateModified":"2018-07-19T21:29:29+00:00","description":"\u0646\u062e\u0633\u062a\u064a\u0646 \u0647\u0645\u0627\u064a\u0634 \u0633\u0627\u0644\u06cc\u0627\u0646\u0647\u200c\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u064a\u0631\u0627\u0646 \u06f2\u06f5 \u062a\u0627 \u06f2\u06f7 \u0628\u0647\u0645\u0646\u200c\u0645\u0627\u0647 \u0661\u0663\u0669\u0666 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f. \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0644 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634\u060c \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u062d\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0622\u0634\u0646\u0627 \u0634\u0648\u06cc\u062f."},{"@type":"Article","@id":"https://www.ipa-net.ir/news/congress/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/#article","isPartOf":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/news/congress/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/#webpage"},"author":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#/schema/person/0d01fa622fb364694963275198e74a32"},"headline":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646","datePublished":"2017-12-07T19:46:40+00:00","dateModified":"2018-07-19T21:29:29+00:00","commentCount":0,"mainEntityOfPage":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/news/congress/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/#webpage"},"publisher":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/#organization"},"image":{"@id":"https://www.ipa-net.ir/news/congress/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/#primaryimage"},"articleSection":"\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631,\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634,\u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627,\u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646"},{"@type":["Person"],"@id":"https://www.ipa-net.ir/#/schema/person/0d01fa622fb364694963275198e74a32","name":"IPA","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https://www.ipa-net.ir/#authorlogo","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/d9f6a1c8d30543a8fcad732c87d12910?s=96&r=g","caption":"IPA"},"sameAs":[]}]}

نخستین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ماه ١٣٩۶ برگزار خواهد شد.

نخستین همایش سالیانه‌ی انجمن  علمی روان‌درمانی ایران ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ماه ١٣٩۶ در مرکز اسناد و کتاب‌خانه‌ی ملی ایران برگزار خواهد شد. این همایش با تمرکز بر فرازها و فرودهای روان‌درمانی، برگزار خواهد شد، از فراز و فرودهایی که در موضوعات مختلف به چشم می‌خورد تا گونه‌گونی‌هایی که در رویکردهای مختلف وجود دارد و به اندیشه و کار در این حوزه غنا و اصالت می‌بخشد.

اولین همایش سالیانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران

این همایش با سخن‌رانی سخن‌رانان مدعو، ارائه‌ی مقالات، سمپوزیوم‌های موضوعی و کارگاه‌های آموزشی همراه خواهد بود. از آن‌جا که بهبود سلامت روان جامعه در گرو تبادل اندیشه و تجربه‌ی متخصصان مختلف این حوزه است، امید است که این همایش بتواند فضای همدلانه و حرفه‌ایِ موردنیاز برای چنین گفتگوها و تعامل‌هایی فراهم آورد. دعوت از روان‌درمانگران معتبری از سایر کشورها، چه حضوری و چه از طریق تله‌کنفرانس، شاید بتواند به تنوع بیشتر طیف موجود فعالان این حوزه بیفزاید و نهایتا به تامل و درک بیشتر مفاهیم مرتبط بیانجامد.

محورهای اصلی اولین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران:

 • روان‌درمانی در ایران
 • اخلاق و روان‌درمانی
 • روان‌درمانی و تداوم رشد روانی
 • روان‌درمانی و سرزندگی (vitality)
 • روان‌درمانی و رواداری (tolerance)
 • روان‌درمانی در عصر اینترنت

معرفی همکاران نخستین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

 • دبیر علمی: دکتر شبنم نوحه‌سرا
 • دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا شالبافان

اعضای کمیته‌ی علمی:

 • دکتر والنتین آرتونیان
 • دکتر مهرداد افتخار
 • دکتر مرتضی امامی پارسا
 • دکتر عباس امید
 • دکتر سامان توکلی
 • دکتر سپیده حبیب
 • دکتر مصطفی حمدیه
 • دکتر حسن حمیدپور
 • دکتر فرهاد طارمیان
 • دکتر کتایون رازجویان
 • دکتر بهروز دولت‌شاهی
 • دکتر حبیب‌الله قاسم‌زاده
 • دکتر ناصر گودرزی
 • دکتر هما محمدصادقی
 • دکتر جواد محمودی غرایی
 • دکتر نهاله مشتاق
 • دکتر شبنم نوحه‌سرا

قرار به آن داریم که خانواده روان‌درمانی ایرانی، با همه‌ی گونه‌گونی اعضای آن، در نخستین همایش انجمن روان‌درمانی گرد هم آیند، با میهمانانی از ملت‌های دیگر، و در فضایی جستجوگرانه و تاملی، به اندیشیدن و تبادل اندیشه‌ها و تجربه‌ها بپردازند. همگی چشم‌انتظار گفتگوهایی آکنده از ایده‌ها و حرف‌های تازه و بدیع در این همایش و حواشی آن هستیم.

برگزاری کنگره: ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
کتابخانه‌ی ملی ایران