تمدید ارسال چکیده مقالات به همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران

قابل توجه اساتید و همکاران بزرگواری که قصد ارسال مقاله به نخستین همایش انجمن روان‌درمانی را دارند؛

ضمن سپاس از همراهانی که در مهلت تعیین‌شده، چکیده‌ی مقاله‌ی خود را سابمیت کرده‌اند؛

مهلت ارسال چکیده‌ی مقالات تا ۱۴ دی‌ماه تمدید شد.

سابمیت چکیده در سایت همایش
congress.ipa-net.ir