خدمات روان‌درمانی انجام‌شده توسط روان‌شناسان بالینی به تعهدات سازمان‌های بیمه اضافه شد.

در راستای مکاتبات و پی‌گیری‌های قبلی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برای اضافه شدن خدمات روان‌درمانی انجام‌شده توسط روان‌شناسان بالینی و سلامت، بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت بهداشت، و موافقت‌های اخذشده از مسؤولان، در مصوبه‌ی هیأت دولت درباره‌ی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ١٣٩٩، روان‌درمانی ارایه‌شده در بیمارستان توسط روان‌شناسان بالینی نیز به فهرست این خدمات اضافه شد.

البته این مصوبه تنها گامی آغازین است و امیدواریم در ویراست‌های بعدی کتاب ارزش نسبی خدمات روان‌درمانی روان‌شناسان بالینی و سلامت، تحت تولیت و با ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت، در عرصه‌های بستری و نیز سرپایی تعریف و تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

در ضمن، اضافه شدن قید «در بیمارستان» به نوعی محدود کردن خدمات روان‌درمانی ارایه‌شده در بخش سرپایی است که قاعدتن باید از سوی انجمن‌های مربوط پی‌گیری‌های لازم برای اصلاح آن انجام شود.

در زیر بخشی از سوابق پی‌گیری‌های انجام‌شده توسط انجمن علمی روان‌درمانی ایران در این خصوص بازنشر خواهد شد.

شیوع اختلالات روانی و بار بالای آن بر جامعه ایجاب می‌کند که سلامت روان جزو اولویت‌های نظام سلامت باشد.

با توجه به جایگاه مهم روان‌درمانی‌ها در درمان این اختلالات، نیاز به ارایه‌ی باکیفیت این خدمات، با استانداردها و ضوابط تعریف‌شده برای جمعیت بیماران نیازمند به این خدمات وجود دارد.

به منظور دست‌رسی بیماران به این نوع درمان لازم است ارایه‌ی این خدمات تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد تا جمعیت بیش‌تری از بیماران قادر باشند از این خدمات بهره ببرند.

در سال‌های اخیر و با تعریف ارزش نسبی خدمات سلامت در جریان طرح تحول سلامت، «روان‌درمانی‌ها» نیز در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت گنجانده شدند تا تحت پوشش بیمه نیز قرار داشته باشد.

طبق سیاست‌های کلی سلامت و قوانین مصوب کشور، تولیت سلامت و سلامت روان برعهده‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

به دلیل عدم تحقق کامل تولیت وزارت بهداشت در حوزه‌ی روان‌درمانی، و عدم وجود استانداردهای لازم و نظارت وزارت بهداشت بر خدمات ارایه‌شده توسط گروه‌هایی از درمانگران، در ابتدا فقط خدمات روان‌درمانی انجام‌شده توسط روان‌پزشکان در این کتاب گنجانده و تعریف شد.

به دلیل اهمیت بهره بردن از خدمات روان‌درمانی ارایه‌شده توسط سایر گروه‌ها، انجمن علمی روان‌درمانی ایران در چند نوبت مکاتبه و پی‌گیری‌هایی برای تعریف خدمات روان‌درمانی انجام‌شده توسط روان‌شناسان بالینی و سلامت که تحت تولیت وزارت بهداشت، و با استانداردها و نظارت این وزارت عمل می‌کنند، انجام داده بود.

مکاتبه‌ی انجمن علمی رواندرمانی با وزیر بهداشت مورخ 1396/9/30

با پی‌گیری‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده، درخواست انجمن علمی روان‌درمانی ایران برای تعریف خدمات روان‌درمانی روان‌شناسان بالینی و سلامت تحت تولیت و طبق ضوابط وزارت بهداشت در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و پوشش بیمه‌ای آن مورد موافقت وزیر محترم بهداشت قرار گرفت , در پاسخ به نامه‌ی اخیر انجمن علمی روان‌درمانی ایران به وزیر محترم بهداشت در این خصوص، ایشان امروز در پی‌نوشتی به دبیرخانه‌ی شورای عالی بیمه، با نظر موافق دستور مطالعه و اقدام لازم را صادر کردند.

گرچه در پوشش بیمه‌ای خدمات روان‌درمانی تعریف‌شده توسط روان‌پزشکان نیز که پیش از این در این کتاب گنجانده و تصویب شده بود، هم‌چنان کاستی‌ها و ناهم‌آهنگی‌هایی وجود دارد، امیدواریم با پی‌گیری‌های بعدی و مساعدت نهادهای مربوط، ضمن رفع مشکلات فعلی، خدمات روان‌شناسان بالینی و سلامت نیز در ویراست‌های بعدی کتاب اضافه شوند و امکان بیش‌تری برای استفاده از خدمات این هم‌کاران ایجاد شود.

 ابلاغ دستور وزیر بهداشت به شورای عالی بیمه‌ی سلامت درباره‌ی درخواست انجمن علمی روان‌درمانی مورخ 1397/7/8

نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی به وزیر بهداشت مورخ 1398/9/24

         

.

١۴ اردی‌بهشت‌ماه ١٣٩٩

انجمن علمی روان‌درمانی ایران

.