انجمن علمی روان‌درمانی ایران با هم‌راهی انستیتو روان پزشکی تهران دوره‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی (روان‌پویشی)» را برگزار می‌کند.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران، در راستای شرح وظایف و اهداف خود (بند ۴و ۷ از ماده‌ی ۷ اساس‌نامه)، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حیطه‌ی این انجمن خواهد کرد.

بر طبق مصوبات قبلی هیأت مدیره، این دوره‌ها در سطوح مقدماتی، متوسط و پیش‌رفته، و‌ برای روی‌کردها و روش‌های درمانی مختلف برنامه‌ریزی شده و می‌کوشد تا به سهم خود به جبران کم‌بودهای آموزشی موجود در این حیطه کمک کند.

به دنبال برگزاری نخستین نوبت برگزاری دوره‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی (روان‌پویشی)» در شهر اصفهان، دومین دوره در تهران برگزار خواهد شد.

دانش‌آموختگان و دانش‌جویان مقطع کارشناسی ارشد به بالا در رشته‌های روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی سلامت، روان‌شناسی خانواده‌درمانی، روان شناسی بالینی خانواده، و روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، و روان‌پزشکان و دستیاران روان‌پزشکی می‌توانند در این دوره شرکت کنند.

ظرفیت این دوره ۳۰ نفر است و اولویت با اعضای انجمن و کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.

به افرادی که در این دوره شرکت کنند و حدنصاب حضور در جلسات را داشته باشند، از طرف انجمن علمی روان‌درمانی ایران، «گواهی شرکت در دوره‌ی مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» داده خواهد شد.

به افرادی که در این دوره شرکت کنند و علاوه بر حدنصاب حضور در جلسات، در آزمون پایانی دوره نمره‌ی قبولی به دست بیاورند، از طرف انجمن علمی روان‌درمانی ایران، «گواهی تکمیل دوره‌ی مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» داده خواهد شد.

این دوره با هم‌راهی دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روان‌پزشکی تهران) برگزار می‌شود.

کلاس‌های این دوره از زمستان سال ۱۳۹۷ آغاز، و در روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

برنامه‌ی جلسات و  سایر اطلاعات مربوط به این دوره در اخبار بعدی منتشر می‌شود.

مدرسان، تاریخ دقیق کلاس‌ها و نحوه‌ی ثبت نام متعاقباً اعلام خواهد شد.

برنامه‌ی زمانی جلسات و مدرسان «دوره‌ی آموزشی مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» اعلام شد.