برنامه‌ی زمانی جلسات و مدرسان «دوره‌ی آموزشی مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» اعلام شد.

دومین دوره‌ی آموزشی مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی) در تهران در زمستان 1397 و بهار 1398 برگزار خواهد شد.
ثبت نام این دوره در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
اعضای پیوسته و وابسته‌ی انجمن برای ثبت نام در اولویت هستند و از تخفیف ویژه‌ی اعضا برخوردارند.
برنامه‌ی زمانی جلسات این دوره  و مدرسین آن را می‌توانید در این لینک ببینید.