آموزش مداوم

بر اساس تصمیم هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران بنا گردیده‌است که برخی از برنامه‌های آموزشی انجمن با امتیاز بازآموزی ارائه گردند. برای استفاده از امتیاز بازآموزی باید در سامانه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور عضو باشید. به ایت منظور باید به آدرس این سامانه مراجعه کنید. پس از ثبت‌نام در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور می‌توانید در برنامه‌های انجمن ثبت‌نام نمایید.

آموزش مداوم انجمن علمی روان‌درمانی ایران

در ادامه لیست برنامه‌های بازآموزی را مشاهده خواهید کرد. در هر برنامه به هزینه آن، امتیاز آن و رشته‌های مشمول دقت نمایید. شرکت در برنامه برای کسانی که مشمول امتیاز نیستند آزاد است فقط به ایشان امتیازی تعلق نخواهد گرفت.