امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت و چگونگی استفاده از آن در نشست‌های انجمن علمی روان‌درمانی ایران

امتیاز بازآموزی که پس از بررسی برنامه‌های علمی، توسط اداره‌ی آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این برنامه‌ها تعلق می‌گیرد، امتیازی است که برای تمدید مجوز کار «آن گروه از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با وزارت بهداشت که بر طبق ضوابط این وزارت‌خانه مجوز کار یا پروانه دریافت می‌کنند» لازم است.

«افراد مشمول ضوابط بازآموزی وزارت بهداشت» باید در سامانه‌ی یک‌پارچه‌ی آموزش مداوم پزشکی کشور (ircme.ir) عضو باشند و صفحه‌ی شخصی داشته باشند. در هر دوره‌ی زمانی خاص، این افراد با شرکت در برنامه‌های بازآموزی دارای مجوز از وزارت بهداشت، امتیازهای لازم را کسب و در پرونده‌ی شخصی آنان ثبت می‌شود.

بدیهی است استفاده از این امتیاز صرفاً محدود به ضوابط ذکرشده در آیین‌نامه‌های مربوط به آموزش مداوم در این وزارت‌خانه است و کاربرد قانونی دیگری نخواهد داشت.

برای استفاده از امتیاز بازآموزی وزارت بهداشت برای سمپوزیوم‌های انجمن، توسط افراد مشمول ضوابط بازآموزی وزارت بهداشت، لازم است:

١. ابتدا در سامانه‌ی آموزش مداوم پزشکی کشور صفحه‌ی شخصی خود را تعریف کنید.

٢. در روز سمپوزیوم در فرم‌های کاغذی که در محل وجود دارد ثبت نام کرده و نام و نام خانوادگی و کد ملی خود را وارد کنید.

٣. بدیهی است برخورداری از امتیاز بازآموزی منوط به داشتن پروفایل در سامانه‌ی آموزش مداوم و حضور فرد در سمپوزیوم است. افرادی که در سامانه‌ی آموزش مداوم پروفایل ندارند یا در محل سمپوزیوم حضور نداشته و ثبت نام نکنند، نمی‌توانند از امتیاز بازآموزی استفاده کنند.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران