آزمون پایانی دوره‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی» تهران برگزار شد.

آزمون پایانی دوره‌ی آموزشی«مبانی روان‌‌درمانی تحلیلی»، پنج‌شنبه، پنجم دی‌ماه ١٣٩٨ در محل انستیتو روان‌پزشکی تهران برگزار شد.
این دوره با هم‌کاری دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روان‌پزشکی تهران) برگزار شده بود.
طبق مصوبه‌ی هیأت مدیره‌ی انجمن برای شرکت در دوره‌های آموزشی متوسط و پیش‌رفته -که در حال برنامه‌ریزی است- لازم است افراد علاوه بر شرکت در دوره‌های سطوح پایین‌تر، آزمون پایانی دوره را نیز با موفقیت گذرانده و «گواهی تکمیل دوره» را اخذ کرده باشند.
بر اساس برنامه‌ی این دوره، برای دریافت «گواهی شرکت در دوره» و حضور در آزمون پایانی، لازم است شرکت‌کنندگان حداقل در ٧٠ درصد از جلسات دوره شرکت کرده باشند.
برای قبولی در آزمون پایانی دوره و دریافت «گواهی تکمیل دوره» که به صورت آزمون کتبی چهارگزینه‌ای برگزار شد، شرکت‌کنندگان باید حداقل ٧٠ درصد نمره‌ی آزمون را کسب کرده باشند.
انجمن علمی روان‌درمانی ایران