سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران بهمن‌ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران که قرار بود اسفندماه سال گذشته برگزار شود و به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ لغو شد، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ و به شکل اینترنتی برگزار خواهد شد.

جلسات همایش در روزهای ۹، ۱۰، ۱۶، ۱۷، ۲۳ و ۲۴ بهمن‌ماه در جلسات سه‌ساعته‌ی صبح و بعدازظهر برگزار خواهند شد.

انجمن علمی روا‌ن‌درمانی ایران