سومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران اسفندماه امسال برگزار می‌شود.

سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

موضوع: «اعتماد: سازه‌ای روانی در گستره‌ی زندگی»

زمان: ٧ تا ٩ اسفندماه ١٣٩٨

مکان: تهران، بیمارستان میلاد

آخرین مهلت ارسال چکیده: ١۵ دی‌ماه ١٣٩٨

ارسال چکیده فقط از طریق سایت انجمن علمی روان‌درمانی ایران به آدرس زیر ممکن است:

https://www.ipa-net.ir/annual-congress/abstract/

راه‌نمای نگارش و ارسال چکیده را می‌توانید از طریق لینک زیر مطالعه کنید:

https://www.ipa-net.ir/annual-congress/abstract/guide/

انجمن علمی روان‌درمانی ایران