مهلت ارسال چکیده‌ی همایش سوم انجمن علمی روان‌درمانی ایران تمدید شد.

مهلت ارسال چکیده برای سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران با عنوان «اعتماد: سازه‌ای روانی در گستره‌ی زندگی»،‌تا پایان روز یک‌شنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ تمدید شده است.
ارسال چکیده تنها از طریق سایت همایش ممکن است.
توجه: چکیده‌هایی که در مدت تعیین‌شده و از طریق سایت همایش ارسال نشوند وارد فرایند داوری نخواهند شد.
لازم به ذکر است سخن‌رانانی که چکیده‌شان در فرایند داوری پذیرفته شود، برای ارایه‌ی سخن‌رانی خود لازم است ثبت نام در همایش را انجام بدهند.
انجمن علمی روان‌درمانی ایران