معرفی سخن‌رانان کلیدی و موضوع سخن‌رانی آن‌ها به زودی انحام خواهد شد.

سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران با عنوان «اعتماد: سازه‌ای روانی در گستره‌ی زندگی» در تاریخ ۷ تا ۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل بیمارستان میلاد تهران برگزار خواهد شد.
به زودی معرفی سخن‌رانان کلیدی و موضوع سخن‌رانی آن ها از طریق رسانه‌های رسمی انجمن و همین سایت انجام خواهد شد.
انجمن علمی روان‌درمانی ایران