نظرخواهی درباره‌ی استانداردهای روان‌درمانی

نظرخواهی از اعضای انجمن در مورد استانداردهای روان‌درمانی

همان طور که مستحضرید، به دنبال استعلام وزارت بهداشت از انجمن‌ها و بوردهای مرتبط با روان‌درمانی در شروع فرایند به‌روزرسانی استانداردهای روان‌درمانی، انجمن علمی روان‌درمانی ایران در بهار امسال متن پیش‌نهادی خود را برای این استانداردها ارایه داد.

خوش‌بختانه، متن پیش‌نهادی انجمن علمی روان‌درمانی ایران توسط وزارت بهداشت به عنوان متن مبنا برای کار در جلسات کارگروه تدوین استانداردها انتخاب شد.

در چند جلسه، با حضور نمایندگان این بوردها و انجمن‌ها و تعدادی از صاحب‌نظران این حوزه، استانداردها بررسی و از طرف کارشناسان وزارت بهداشت یا برخی از حاضران پیش‌نهاد تغییراتی داده شده است که در متن عمدتن با رنگ قلم قرمز یا های‌لایت زردرنگ مشخص شده است.

در همان زمان، انجمن نظر خود را درباره‌ی بخش‌هایی از این تغییرات که در شمول استانداردها محدودیت یا مشکل ایجاد می‌کرد در قالب مکاتباتی اعلام کرده است.

به دنبال ایجاد وقفه‌ای در روند تصویب این استانداردها، وزارت بهداشت با ارسال متن‌های فعلی، مجددن از انجمن خواسته است تا نظرات نهایی خود را درباره‌ی متن فعلی اعلام کند.

به منظور برخورداری از دیدگاه هم‌کاران، از هم‌کاران محترم و به ویژه اعضای محترم انجمن علمی روان‌درمانی ایران درخواست می‌شود نظرات خود را حداکثر تا تاریخ ١٨ اسفندماه ١٣٩٩ به ای‌میل انجمن ارسال کنند.

این نظرات و پیش‌نهادها در هیأت مدیره مورد استفاده قرار خواهد گرفت و پس از آن، نظر مصوب هیأت مدیره به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

لازم است ذکر شود که در نهایت وزارت بهداشت برمبنای دیدگاه انجمن‌ها و بوردها، متن نهایی را تهیه و تصویب خواهد کرد؛ و ضمن آن که انجمن تلاش خواهد کرد دیدگاه‌های خود را به طور مؤثر منتقل کند، ممکن است الزامن تمامی پیش‌نهادهای انجمن پذیرفته نشود.

متن فعلی استانداردها برای نظرخواهی از هم‌کاران در پیام‌های بعدی ارسال شده است.

١٣ اسفندماه ١٣٩٩

انجمن علمی روان‌درمانی ایران