اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۱ کمیته‌ی انتخابات ۱۴۰۲ انجمن علمی روان‌‌درمانی ایران

برگزاری جلسه‌ی کمیته‌ی انتخابات‌ انجمن‌ علمی روان‌ درمانی ایران
️ کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران به منظور برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس انجمن تشکیل شده است.
️ اعضای این کمیته‌عبارت‌اند از:
 دکتر بهروز بیرشک (رییس)
 دکتر حمید پورشریفی
 دکتر محمدرضا کاظمی
 دکتر محمدرضا شالبافان
دکتر مصطفی دیلمی (نماینده‌ی کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی)
 گیلدا رجبی دماوندی ( همکار اجرایی)
️ نخستین جلسه‌ی این کمیته در تاریخ شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ، تشکیل شده است و روند انجام انتخابات تعریف شده است.
️ لازم است ذکر شود که انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن به شکل الکترونیک و طبق برنامه و مراحلی برگزار خواهد شد که متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 اعضای پیوسته‌ی انجمن می‌توانند به عنوان نامزد و رأی‌دهنده در این انتخابات شرکت کنند. برای شرکت در انتخابات لازم است افراد واجد شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن نخست از طریق سایت رسمی انجمن مراحل عضویت خود در انجمن را انجام داده و سپس در سامانه‌ی جامع انجمن‌های علمی پزشکی کشور عضو شوند.
️ توضیحات بیش‌تر در اطلاعیه‌های بعدی به اطلاع خواهد رسید.