اطلاعیه‌ی شماره‌ی 10 کمیته‌ی انتخابات ۱۴۰۲ انجمن علمی روان‌‌درمانی ایران

اعضای محترم انجمن علمی روان‌‌درمانی ایران
با سلام و احترام
به اطلاع همکاران می‌رساند که افراد زیر برای انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد شده‌اند و اسامی ایشان پس از تأیید صلاحیت علمی در کمیته‌ی انتخابات، برای کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت ارسال شده‌است. همچنین تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ برای روز انتخابات الکترونیک پیشنهاد شده است.
اکنون کمیته‌ی انتخابات درحال پیگیری تأیید شروع فرایندهای بعدی و تأیید نهایی تاریخ انتخابات است.
پس از تأیید نامزدها و تاریخ انتخابات توسط وزارت بهداشت مراتب و مراحل بعدی به اطلاع شما خواهد رسید.
نامزدهای هیئت مدیره (به‌ترتیب الفبا):
 1. دکتر والنتین ارتونیان (روان‌‌پزشک)
 2. دکتر بهروز دولت‌شاهی (دکترای روان‌شناسی بالینی)
 3. دکتر سپیده سلطان محمدلو (دکترای روان‌شناسی بالینی)
 4. دکتر شهاب‌علی شیرخدا (روان‌‌پزشک)
 5. دکتر ندا علی‌بیگی (دکترای روان‌شناسی بالینی)
 6. دکتر آذین فرزین (دکترای روان‌شناسی بالینی)
 7. دکتر منصوره کیانی دهکردی (روان‌‌پزشک)
 8. دکتر مهدیه معین‌الغربایی (روان‌‌پزشک)
 9. دکتر نادر منیرپور (دکترای روان‌شناسی سلامت)
 10. دکتر نسیم نکویی شجاع (روان‌‌پزشک)
 11. دکتر حمید یعقوبی (دکترای روان‌شناسی بالینی)
نامزدهای بازرس (به‌ترتیب الفبا):
 1. دکتر نفیسه سعادت مؤمنی (دکترای روان‌شناسی سلامت)
 2. دکتر ناصر گودرزی (دکترای روان‌شناسی سلامت)
 3. دکتر فرشته مؤمنی (دکترای روان‌شناسی بالینی)
کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌‌درمانی ایران
۲۰ شهریور 1402