شروع فعالیت صفحه‌ی اینستاگرامی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

شروع فعالیت صفحه‌ی اینستاگرامی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

انجمن علمی روان‌درمانی ایران، با هدف گسترش ارتباط خود با اعضا و ‌مخاطبان بالقوه‌ی خود اقدام به ایجاد صفحه‌ی اینستاگرامی انجمن، با شناسه‌ی اینستاگرامی ipa.net.ir، کرده است.

قرار است اخبار برنامه‌های آموزشی و علمی انجمن در صفحه‌ی اینستاگرامی منتشر شود و علاوه بر آن، با استفاده از امکان پخش زنده، سخن‌رانی‌های ماهیانه و  سمپوزیوم‌های انجمن، به طور هم‌زمان برای استفاده‌ی اعضای انجمن که امکان حضور در جلسات را ندارند، پخش شود.