درباره انجمن

جمعه ۱۳۹۶/۳/۲۶
ساعت ۱۱ تا ۱۴

حاضران: دکتر افتخار، دکتر امید، دکتر توکلی، دکتر گودرزی، دکتر مشتاق. دکتر امامی، بازرس انجمن، اینترنتی در جلسه شرکت داشتند.

الف. گزارش پیش‌رفت وظایف محوله:

ابتدای جلسه، اعضای هیأت مدیره درباره‌ی پیش‌رفت وظایفی که برعهده داشتند گزارش دادند:

دکتر افتخار: راه‌اندازی سایت انجمن

دکتر گودرزی: برنامه‌ی استراتژیک انجمن

دکتر امید: برنامه‌ی بازآموزی و سخن‌رانی‌های ماهیانه

دکتر مشتاق: برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی

دکتر توکلی: گزارش نقل و انتقال مدارک انجمن از رییس پیشین به هیأت مدیره، اعلام استعفای اعضا و ترکیب فعلی انجمن به وزارت بهداشت، پی‌گیری ثبت انجمن در سامانه‌ی ثبت شرکت‌ها که گویا تاکنون این کار انجام نشده و هنوز حساب بانکی به نام انجمن افتتاح نشده است، تهیه‌ی برنامه‌ی عملیاتی پیش‌نهادی انجمن برای سال ۱۳۹۶

ب. بررسی برنامه‌ی عملیاتی سال ۱۳۹۶:
در ادامه‌ی جلسه، درباره‌ی رؤوس برنامه‌ی عملیاتی سال ۱۳۹۶، مسؤول هر فعالیت، و شاخص و برنامه‌ی زمانی پیش‌نهادی بحث شد.

خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

رؤوس برنامه‌های درنظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۶ شامل موارد زیر به تصویب هیأت مدیره رسید:

  • هدف ۱: رای‌زنی، توجیه و ‌حمایت‌گیری از مسؤولان

فعالیت: مکاتبه با مسؤولان مرتبط، اعلام وضعیت و مشکلات، اعلام خواسته‌ها و ‌موضوعاتی که انجمن می‌تواند در انجام یا مشاوره درباره‌ی آن نقش داشته باشد، و درخواست ملاقات حضوری برای ارایه‌ی مفصل‌تر این حوزه‌ها

مسؤول: دکتر توکلی

  • هدف ۲: ایجاد ساختار انجمن

فعالیت ۱: عضوگیری

مسؤول: دکتر افتخار

فعالیت ۲: تشکیل کمیته‌های علمی و اجرایی

مسؤول: دکتر افتخار و دکتر امید

فعالیت ۳: تشکیل شاخه‌های استانی

مسؤول: دکتر افتخار و دکتر امید

فعالیت ۳: تدوین برنامه‌ی استراتژیک برای دوره‌ی فعالیت هیأت مدیره

مسؤول: دکتر گودرزی

فعالیت ۴: راه‌اندازی سایت انجمن و انتشار خبرنامه‌ی اینترنتی

مسؤول: دکتر افتخار

هدف ۳: آموزش

فعالیت ۱: آموزش مداوم و دوره‌های بازآموزی [با مشارکت دانشگاه‌ها و تأکید بر اجرا در تهران و نیز شهرستان‌ها]

مسؤول: دکتر افتخار و دکتر امید

فعالیت ۲: دوره‌های آموزشی میان‌مدت سطح ۱ (مقدماتی)، ۲ (متوسط) و ۳ (پیش‌رفته) [با توجه خاص برای برنامه‌ریزی دوره‌های مناسب برای افراد ساکن در شهرستان‌ها]

مسؤول: دکتر مشتاق

فعالیت ۳: سخن‌رانی‌ها و سمپوزیوم‌های ماهیانه

مسؤول: دکتر امید

فعالیت ۴: همایش‌های سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

مسؤول: در جلسات بعد درباره‌ی مسؤول آن و نیز امکان ارایه‌ی برنامه‌های مشترک با کمیته‌ی روان‌درمانی انجمن روان‌پزشکان گفت‌وگو‌ خواهد شد.

در جلسات بعد، مسؤولان هر فعالیت اعلام خواهند کرد که طبق شاخص و برنامه‌ی اجرایی زمانی و مرحله‌بندی‌شده‌ی پیش‌نهادی انجام خواهد شد یا نیاز به تعدیل و اصلاح دارد.