نارسیسیسم: تنهایی خودبزرگ‌بین

اولین نشست علمی شاخه گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران با سخنرانی جناب آقای رحیمی دانش، روان‌کاو و ناظر بالینی مقیم سوئد، با عنوان “نارسیسیسم: تنهایی خودبزرگ‌بین” در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷ در بیمارستان شفا رشت برگزار شد. این نشست از طریق صفحه‌ی اینستاگرامی انجمن علمی روان‌درمانی پخش شد.

سخرانی هادی رحیمی دانش "نارسیسیم: تنهایی خودبزرگ بین". اولین نشست علمی شاخه گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

اولین نشست علمی شاخه گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ در سالن آمفی تئاتر بیمارستان شفا رشت با عنوان “نارسیسیم: تنهایی خودبزرگ‌بین” برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سیگارودی، رییس شاخه گیلان، ضمن خوش‌آمدگویی، سخنران مدعو جناب آقای رحیمی دانش را معرفی کردند و سوابق حرفه‌ای ایشان را بازگو نمودند. جناب آقای رحیمی دانش در ابتدا توضیحاتی کوتاه در مورد شرایط روان درمانی در کشور سوئد بیان کردند و در ادامه، سخنرانی ایشان در دو بخش دنبال شد. در بخش اول، تعریف نارسیسیم، نقش جامعه و فرهنگ در شکل‌گیری این پدیده و خلاصه‌ای از مبانی نظری نارسیسیم از دیدگاه روان‌کاوی، در بستری تاریخی و با تمرکز بر رویکرد روابط با ابژه، ارائه شد. در بخش دوم، بازخوانی اسطوره نارسیسوس و کاربرد بالینی آن و همچنین، یک مورد بالینی که سه سال و نیم توسط ایشان تحت روان درمانی روان‌تحلیلی بود تشریح شد. در بین دو بخش و در پایان، سؤالات و نظرات حاضرین در جلسه مطرح شد.