اطلاعیه‌ی شماره‌ی شانزده کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران

ضمن تشکر از همکارانی که تا این لحظه در انتخابات شرکت کرده‌اند، به اطلاع اعضا می‌رساند که با توجه به مشارکت قابل قبول اعضا در انتخابات، طبق اعلام قبلی ساعت ۲۳:۴۵ امشب زمان پایان رأی‌گیری خواهد بود و زمان ثبت رأی تمدید نخواهد شد. لذا از سایر اعضا که تا کنون رأی خود را ثبت نکرده‌اند دعوت می‌شود در اسرع وقت نسبت به انجام این مهم اقدام‌ کنند.

.

کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران

۱۰ تیر ۱۳۹۹

ساعت ۲۱