اطلاعیه‌ی شماره‌ی هفده کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران

هم‌کاران ارجمند

اعضای محترم انجمن علمی روان‌درمانی ایران

با سلام،

ضمن تشکر از مشارکت اعضای محترم انجمن در انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران، به اطلاع می‌رساند که این انتخابات که به شکل الکترونیک و با مشارکت ٨۵ درصد از اعضای انجمن که در سامانه‌ی انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی ثبت‌نام کرده بودند برگزار شد، طبق اعلام قبلی، در ساعت ٢٣:۴۵ روز سه‌شنبه ١٠ تیرماه ١٣٩٩ به پایان رسید. ‌

ترکیب هیأت مدیره‌ی منتخب در جلسه‌ی رسمی رونمایی از نتایج انتخابات و توسط کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.‌

از دبیر محترم و دبیرخانه‌ی کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، تیم اجرایی برگزارکننده‌ی انتخابات الکترونیک، و نیز همه‌ی نامزدها و اعضای محترم انجمن که در انتخابات شرکت کردند تشکر می‌کنیم و امیدواریم هیأت مدیره‌ی منتخب در تلاش خود برای دست‌یابی به اهداف انجمن موفق باشند.

.

ساعت ٢۴:٠٠

دهم تیرماه ١٣٩٩

کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران