رونمایی رسمی از نتایج انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران در روز یک‌شنبه، ١۵ تیرماه ١٣٩٩، انجام خواهد شد.

به دنبال برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ ١٠ تیرماه ١٣٩٩، رونمایی و اعلام رسمی نتایج این انتخابات توسط دبیرخانه‌ی کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، در تاریخ ١۵ تیرماه ١٣٩٩ انجام خواهد شد.

این جلسه با حضور دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی و تیم اجرایی انتخابات الکترونیک، نمایندگان کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران، و نمایندگان نامزدها (در صورت تمایل) در وزارت بهداشت انجام می‌شود.

بعد از رونمایی رسمی، نتایج انتخابات در سامانه‌ی جامع انجمن‌های علمی گروه پزشکی به طور عمومی منتشر خواهد شد.

.

١١ تیرماه ١٣٩٩

انجمن علمی روان‌درمانی ایران