نتیجه‌ی انتخابات‌ هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران اعلام شد.

به دنبال برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران که به شکل الکترونیک و در تاریخ ١٠ تیرماه ١٣٩٩ انجام شد، امروز ١۵ تیرماه ١٣٩٩ از نتایج آن رونمایی شد.

در این انتخابات تعداد ٩٧ نفر از اعضای پیوسته‌ی انجمن به عضویت سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی درآمدند و ٨٢ نفر (٨۴/۵۴ درصد) در انتخابات رأی دادند.

در جلسه‌ی رسمی رونمایی از نتایج انتخابات، دکتر سیدجلیل حسینی، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، دکتر علی‌پاشا میثمی، مجری انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی، دکتر بهروز بیرشک و دکتر محمدرضا شالبافان، رییس و عضو کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران، و دکتر سامان توکلی، رییس انجمن علمی روان‌درمانی ایران حضور داشتند.

بعد از ‌‌تأیید انتخابات در کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، هیأت مدیره‌ی جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

نتایج این انتخابات در لینک زیر قابل مشاهده است:

نتایج انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران

.

١۵ تیرماه ١٣٩٩

انجمن علمی روان‌درمانی ایران