اطلاعیه‌ی شماره‌ی نوزده کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران

همکاران ارجمند،

اعضای محترم انجمن علمی روان‌درمانی ایران

با سلام و احترام،

همان‌گونه که اطلاع دارید، انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران، در تاریخ دهم تیرماه ١٣٩٩ و به شکل الکترونیک برگزار شد.

در این انتخابات ٩٧ نفر مراحل عضویت در انجمن و ثبت نام در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی را تکمیل کرده و امکان رأی دادن داشتند؛ و ٨٢ نفر (۸۵ درصد) در مهلت مقرر رأی خود را برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس اعلام کردند.

نتایج این انتخابات در تاریخ ١۵ تیرماه ١٣٩٩ در جلسه‌ای رسمی در وزارت بهداشت، و با حضور دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، مجری محترم انتخابات‌ الکترونیک، نمایندگان کمیته‌ی انتخابات، و رییس محترم انجمن علمی روان‌درمانی رونمایی و در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی منتشر شد.

با این ترتیب، ٧ عضو هیأت مدیره، عضو علی‌البدل اول، بازرس و علی‌البدل بازرس معلوم شده‌اند. با توجه به آرای برابر برای علی‌البدل دوم هیأت مدیره، کمیته‌ی انتخابات در جلسه‌ای با حضور این دو هم‌کار، روندهای پیش‌بینی‌شده برای تعیین علی‌البدل دوم و اعلام آن به وزارت بهداشت را انجام خواهد داد.

لازم است مراتب قدردانی خود را از هیأت مدیره‌ی فعلی انجمن برای اعتماد و انتخاب اعضای کمیته‌ی انتخابات‌ و انجام اقدامات اجرایی لازم، از نامزدهای انتخابات برای احساس مسؤولیت ارزشمندشان برای حضور در این عرصه، و از همکاران اجرایی دفتر انجمن برای تلاش‌های‌شان در این مدت اعلام کنیم.

علاوه بر آن، از جناب آقای دکتر سیدجلیل حسینی و همکاران‌شان در دبیرخانه‌ی کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، و نیز جناب آقای دکتر علی‌پاشا میثمی و تیم هم‌کاران‌شان که پشتوانه‌ی قانونی و اجرایی انتخابات را فراهم کردند، سپاس‌گزاری می‌کنیم.

کمیته‌ی انتخابات‌ نهایت تلاش خود را به کار بست تا با ایجاد زمینه برای اجرا و نظارت بر فرآیند انتخابات، زمینه را برای انتخاباتی مشارکتی و توأم با صحت و سلامت و اعتماد فراهم کند ولی لاجرم و طبیعتاً کاستی‌هایی هم داشته است که امیدواریم عذر ما را بپذیرید.

در پایان، به همکاران ارجمندی که در این انتخابات برگزیده شدند تبریک می‌گوییم و امیدواریم، با مشارکت و حمایت قوی از سوی اعضای بالقوه و بالفعل انجمن، در تلاش خود برای دست‌یابی به اهداف انجمن و ارتقای خدمات روان‌درمانی در کشور موفق باشند.

.

تاریخ شانزدهم تیرماه۱۳۹۹

کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دکتر بهروز بیرشک

دکتر حمید پورشریفی

دکتر بابک زمانی

دکتر محمدرضا شالبافان

دکتر محمدرضا کاظمی