امتیاز بازآموزی گروه‌های مختلف جهت شرکت در سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران اعلام شد.

سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران با مجوز و امتیاز بازآموزی از اداره‌ی کل آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۷ تا ۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در تهران، بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.

ثبت نام اینترنتی همایش به زودی آغاز خواهد شد.

هزینه‌ی ثبت‌نام و تخفیف ویژه‌ی اعضای انجمن و ثبت نام اینترنتی به زودی اعلام خواهد شد.

جدول امتیاز بازآموزی برای گروه‌های مختلف جهت شرکت در سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

کد سازمان برگزارکننده: ۷۰۰۷۹

نــام رشــته امتیـاز
روان‌پزشکی | تخصص ۱۴
روان‌شناسی بالینی | دکترا ۱۴
روان‌شناسي سلامت | دکترا ۱۴
روان‌پزشكي كودك و نوجوان | فوق تخصص ۱۴
روان‌پزشکی اطفال | فوق تخصص ۱۴
روان‌شناسي باليني | کارشناسی ارشد ۱۰
روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان | کارشناسی ارشد ۱۰
روان‌شناسی سلامت | کارشناسی ارشد ۱۰
روان‌شناسی خانواده‌درمانی | کارشناسی ارشد ۱۰
پزشکان عمومی | دکترای حرفه‌ای ۱۰
روان‌شناسی | دکترا ۷
۷
مشاوره | دکترا ۷
روان‌شناسی عمومی | کارشناسی ارشد ۷
مشاوره | کارشناسی ارشد ۷
بهداشت روان | کارشناسی ارشد ۷
روان‌شناسی بالینی | کارشناسی ۷
مددکاری اجتماعی | دکترا ۷
روان‌پرستاري | کارشناسی ارشد ۴/۲۵
روان‌شناسي تربيتي | کارشناسی ارشد ۴/۲۵
روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي | دکترا ۴/۲۵
روان‌شناسی عمومی | کارشناسی ۴/۲۵
مشاوره | کارشناسی ۴/۲۵
روان‌شناسي نظامي | دکترا ۴/۲۵
روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي | کارشناسی ارشد ۴/۲۵
مطالعات اعتیاد | دکترا ۴/۲۵