فراخوان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

فراخوان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران در مرکز همایش‌های کتاب‌خانه‌ی ملی ایران، در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، برگزار می‌شود.

با توجه به اهمیت نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در روان‌درمانی، و شرایط فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ی کشور این روی‌داد علمی با هدف ايجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایه‎ی دست‌آوردهای پژوهشی و علمی انديشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف مربوط به روان‌درمانی با عنوان «روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه» در شهر تهران برگزار خواهد شد.

این همایش شامل سخن‌رانی‌های کلیدی سخن‌رانان مدعو، ارایه‌ی سخن‌رانی‌های پذیرفته‌شده در فراخوان، سمپوزیوم‌های موضوعی و کارگاه‌های آموزشی خواهد بود.

از تمامی علاقمندان به روان‌درمانی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دعوت به عمل می آید تا مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ از طریق سایت همایش ارسال نمایند.

محورهای همایش عبارت‌ند از:

۱. معنای فرهنگی تن-روان و روان‌درمانی
۲. انطباق فرهنگی روان‌درمانی
۳. ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی برای روان‌درمانی
۴. روان‌درمانی جامعه‌محور
۵. ابعاد فرهنگی-اجتماعی روان‌درمانی
۶. روان‌درمانی، تغییرات و بحران‌های اجتماعی
۷. جنسیت و روان‌درمانی
۸. گروه‌درمانی، خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی در ایران
۹. شناختِ اجتماعی و روان‌درمانی
۱۰. مغز، علوم شناختی و روان‌درمانی
۱۱. فناوری‌های نوین و روان‌درمانی
۱۲. رفتارهای اعتیادی و روان‌درمانی
۱۳. مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و روان‌درمانی
۱۴. ملاحظات فرهنگی در روان‌درمانی مشکلات جنسی
۱۵. اخلاق و قانون در روان‌درمانی
۱۶. اقتصاد روان‌درمانی

ارسال چکیده فقط از طریق:
http://congress.ipa-net.ir

۲ آبان‌ماه ۱۳۹۷

انجمن علمی روان‌درمانی ایران