اطلاعیه‌ی شماره‌ی دوازده کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران

با سلام و احترام خدمت همکاران گران‌قدر

مجددا به اطلاع نامزدهای هیات مدیره و بازرس انجمن می‌رساند که نهایتاً تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ بایستی ۳ فایل به تفکیک مشتمل بر ۱.عکس ۲. برنامه ها و اهداف و ۳. سوابق را به ایمیل کمیته انتخابات به نشانی ipaelection@gmail.com ارسال کنند تا در سامانه انتخابات الکترونیک بارگذاری شود.

این فایل‌ها هم‌چنین توسط کمیته‌ی انتخابات در کانال رسمی این کمیته ارسال خواهند شد.

با توجه به نیاز به ارسال موارد حداقل ۱۰ روز پیش از روز انتخابات تأکید می‌شود که زمان اعلامی به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

.

.

کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران