نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران به مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه‌ی سلامت در خصوص استاندارد خدمات روان‌درمانی

نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه‌ی سلامت بر لزوم مشارکت انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تدوین استاندارد خدمات روان‌درمانی تأکید کرد.

متن این نامه که در تاریخ ٢۵ خردادماه ١٣٩٩ ارسال و منتشر شد را می‌توانید از طریق لینک زیر مشاهده کنید:

نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی در خصوص استاندارد خدمات روان‌درمانی