پرسش‌های متداول در مورد انتخابات الکترونیک: آیا عضویت پیوسته در انجمن برای رأی دادن الکترونیک کافی است؟

از پرسش‌های متداولی که در مورد انتخابات الکترونیک انجمن علمی روان‌درمانی ایران مطرح می‌شود این است که:

من عضو پیوسته‌ی انجمن شده‌ام و اسم‌ام در بانک اطلاعات اعضای انجمن به عنوان عضو پیوسته اضافه شده است. آیا حالا می‌توانم در رأی‌گیری الکترونیک شرکت کنم؟

پاسخ این است که هنوز خیر.

برای شرکت در رأی‌گیری الکترونیک انجمن، علاوه بر این که باید مراحل عضویت پیوسته‌ی خود را از طریق سایت انجمن انجام داده باشید، لازم است در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی (وزارت بهداشت) نیز ثبت نام کرده و تقاضای عضویت در سامانه‌ی این انجمن (یعنی تقاضای شرکت در انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران) را اعلام کرده باشید. بعد از آن، در صورتی که نام شما در فهرست اعضای پیوسته‌ی انجمن باشد، درخواست شما توسط انجمن تأیید می‌شود و می‌توانید در انتخابات شرکت کنید.

با استفاده از راه‌نمای ثبت نام در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک می‌توانید با مراحل ثبت نام در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی و نحوه‌ی درخواست شرکت در انتخابات انجمن آشنا شوید.

.

.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران