پرسش‌های متداول در مورد انتخابات الکترونیک: آیا ثبت‌ نام در سامانه‌ی الکترونیک انجمن‌های پزشکی برای شرکت در انتخابات انجمن‌ کافی است؟

برای آن که عضویت شما در انجمن علمی روان‌درمانی ایران در سامانه‌ی انتخابات الکترونیک انجمن‌ها تأیید شود، لازم است حتمن مراحل عضویت پیوسته‌ی خود را از طریق سایت انجمن انجام داده باشید.

با توجه به این که مراحل عضویت در انجمن شامل ارسال مدارک، بررسی و تأیید مدارک، و ارسال حق عضویت است و ممکن است نیاز به زمان داشته باشد، اگر قصد دارید در انتخابات الکترونیک انجمن شرکت کنید، حتمن هر چه زودتر این کار را انجام دهید.

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید با مراحل عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران آشنا شوید:

📝 متن راه‌نمای عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران

🖥 فیلم راه‌نمای عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران

انجمن علمی روان‌درمانی ایران