تعدادی از انجمن‌های علمی گروه پزشکی در نامه‌ای به رییس‌ جمهور بر لزوم اصلاح تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی تأکید کردند.

نامه‌ی تعدادی از انجمن‌های علمی گروه پزشکی به رییس‌ ‌جمهور درباره‌ی لزوم اصلاح تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی

انجمن علمی روان‌درمانی ایران نیز جزو انجمن‌هایی است که این نامه را امضا کرده است.

.

٣ تیرماه ١٣٩٩