انجمن علمی روان‌درمانی ایران در خصوص «لایحه‌ی حمایت از حقوق افراد دچار اختلالات روانی» به رییس محترم مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشت.

درباره‌ی لایحه‌ی حمایت از حقوق افراد دچار اختلالات روانی  انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ ١٠ اردی‌بهشت‌ماه ١٣٩٩، نامه‌ای که تصویر آن را مشاهده می‌کنید برای رییس محترم مجلس ارسال کرد.

نامه_ی_انجمن_علمی_روان_درمانی_ایران_به_رییس_محترم_مجلس_درباره_ی