انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ 25 آبان 1402 برگزار شد.

انتخابات 1402 انجمن علمی روان‌درمانی ایران

در تاریخ 25 آبان 1402 انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران به‌صورت الکترونیک در سامانه‌ی انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی پزشکی کشور برگزار شد.

در این انتخابات 9 نفر نامزد هیئت مدیره و سه نفر نامزد بازرس شده بودند. 79 نفر از اعضای پیوسته‌ی انجمن برای انتخابات در سامانه‌ی مربوطه عضو شده بودند که 58 نفر از این افراد اقدام به ثبت رأی خود کردند.

با توجه به مشارکت 73.42 درصدی این انتخابات به دور دوم کشیده نشد. نتایج انتخابات به محض رونمایی و تأیید توسط کمیسیون انجمن‌های پزشکی وزارت بهداشت به اطلاع همکاران خواهد رسید.