آیا چکیده‌ی سخن‌رانی و پوستری که در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران پذیرفته می‌شود، در نمایه‌های بین‌المللی درج و منتشر خواهد شد؟

تصمیم کمیته‌ی علمی همایش بر این است که چکیده‌ی سخن‌رانی‌ها و پوسترهای پذیرفته‌شده در همایش در شماره‌ی ویژه‌ی یکی از مجلات معتبر انگلیسی‌زبان کشور که نمایه‌شده است منتشر شود. موافقت اولیه از سردبیر مجله اخذ شده است.
اما با توجه به اطلاعات فعلی، به دلیل سیاست‌های خاصی که سازمان‌های نمایه‌ساز بین‌المللی دارند تا زمانی که ناشر چکیده‌ها را بررسی و منتشر نکند، قطعن نمی‌توانیم اعلام کنیم که حتمن چکیده‌ها نمایه خواهند شد.