دکتر سیدحسن موسوی چلک؛ معرفی و خلاصه‌ی سخن‌رانی

معرفی

سیدحسن موسوی چلک در سال ۱۳۴۷ در روستای بندپی نوشهر متولد شد. تحصیلات او دکتری مددکاری اجتماعی است. دکتر موسوی چلک مؤلف و پژوهشگر و مدرس دانشگاه است و ریاست «انجمن مددکاران اجتماعی ایران» را بر عهده دارد. وی هم‌چنین کمیسر اخلاق «فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی» و عضو هیأت مدیره‌ی منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه‌ی «فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی» است.

.

خلاصه‌ی سخن‌رانی

«تحلیل وضعیت اجتماعی ایران»

یکی از نگرانی‌های کنونی جامعه افزایش مسایل و آسیب‌های اجتماعی است که همه‌ی بخش‌های جامعه را ـ از جمله خانواده، امنیت، سلامت روانی و اجتماعی ـ تحت تأثیر قرار داده است، به‌گونه‌ای که شاهد افزایش حساسیت مسؤولان کشور نسبت به این موضوع هستیم. بدون شک، سیاست‌گذاری اجتماعی و برنامه‌ریزی در این حوزه مستلزم تحلیل کمّی و کیفیِ مبتنی بر شواهد از وضعیت موجود و بررسی چه‌گونگی ارتباط متقابل این موضوع با سایر بخش‌ها است. چرا که بخشی از مشکلات ناشی از افزایش مسایل و آسیب‌های اجتماعی تحت تأثیر تصمیم‌گیری در سایر حوزه‌ها ـ از جمله حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ است. سیال بودن، متنوع بودن، نوپدید بودن و عواملی از این قبیل موجب می‌شود که به طور مستمر نیاز به تحلیل این وضعیت داشته باشیم تا «دیده‌بانی اجتماعی» به خوبی صورت گیرد، و بتوانیم با در دست داشتن اطلاعات کافی در جهت ارتقای سلامت روانی و اجتماعی مردم و با هدف تحقق «به زیستن اجتماعی» گام برداریم.