دکتر توبیاس تایسمن؛ معرفی و خلاصه‌ی سخن‌رانی

معرفی

دکتر توبیاس تایسمن متولد سال 1975 و درمانگر شناختی‌ـ رفتاری است. او از سال 2004 دستیار تحقیقاتی دپارتمان روان‌شناسی بالینی و روان‌درمانی در «دانشگاه رور در بوخوم» آلمان بود و درجه‌ی دکتری خود را در سال 2009 دریافت کرد. دکتر تایسمن از سال 2012 مدیر مرکز روان‌درمانی در «دانشگاه رور در بوخوم» شد. او در سال ٢٠١٧ موفق به دریافت درجه‌ی پسادکتری شد.

دکتر تایسمن نویسنده یا یکی از نویسندگان ١٠ کتاب در مورد افسردگی، خودکشی، مواجهه‌درمانی و ١٠٠ مقاله‌ی داوری‌شده توسط همگنان بوده است. حوزه‌های اصلی فعالیت او پژوهش و مطالعه در زمینه‌ی گرایش به خودکشی و پیش‌گیری از خودکشی، افسردگی و اندیشناکی‌های ذهنی است.

.

خلاصه‌ی سخن‌رانی

«ارزیابی خطر خودکشی: آیا قابل اعتماد است؟»

ارزیابی قطعی خطر در زمینه‌ی فکر و رفتار خودکشی ممکن نیست. متاـ آنالیزهای فعلی نشان می‌دهند که متغیرهای فردی، نمرات خطر، قضاوت بالینی، و تمایل به یک مدل نظری هیچ کدام نمی‌توانند به شکلی رضایت‌بخش خطر اقدام به خودکشی را پیش‌بینی کنند. پرسشی که مطرح است آن است که بالینگران چه‌گونه باید با این فقدان دقت در ارزیابی خطر کنار بیایند.

در این سخن‌رانی، وضعیت کنونی داده‌های مرتبط را بررسی کرده و سپس به طور دقیق‌تری به اهمیت این یافته‌ها در کار عملی خواهم پرداخت: ارزیابی خطر را باید به شکل یک فرایند مشارکتی درک کرد که در آن درمانگر می‌داند که خودش، درباره‌ی خطر بالقوه‌ی خودکشی در بیمار، دانش کارشناسانه‌ی کافی ندارد.