اعتماد در عصر اینترنت

یکی از جنبه‌های مهم مقوله‌ی اعتماد در دنیای امروز، اعتماد در فضای مجازی است. اصولاً هنگام استفاده از اینترنت چه قدر به محتویات آن اعتماد می‌کنیم؟ آیا اصلاً گاهی شک می‌کنیم؟

دکتر فانگی باور دارد تاریخ تحول انسان نشان می‌دهد شرایطی که منجر به اعتماد انسان‌ها شده است آن‌هایی هستند که ما را به رسمیت شناخته‌اند. اما اینترنت در این مورد به ما خیانت کرد.
اینترنت و هوش مصنوعی امروزه به طور روزافزون از طریق تبلیغات وانمود می‌کند ما را می شناسد: برای مثال می‌داند چه روزنامه‌ای می‌خوانیم یا با چه هواپیمایی سفر می‌کنیم.
دریافت این پیام‌ها عموماً باعث می‌شود به اینترنت اعتماد کنیم؛ اما باید دائماً به خود یادآوری کنیم این صرفاً تکنولوژی اینترنت است تا از تله‌ی اعتماد کورکورانه به آن رها شویم و فکر نکنیم هر چیزی که در اینترنت می‌خوانیم درست است.
در واقع، این که اینترنت می‌تواند در ما این فکر را ایجاد کند که ما را می‌شناسد بسیار خطرناک است. فانگی می‌گوید کاش می‌شد راهی می‌یافتیم تا این خاصیت را مسدود کنیم چون کودکان نمی‌توانند دائماً به این فکر کنند که علی‌رغم این حس شناخته شدن در فضای اینترنت، نباید به آن اعتماد کنند.
شهرزاد هاشمی
منبع:
Duschinsky, R., Collver, J., & Carel, H. (2019). “Trust comes from a sense of feeling one’s self understood by another mind”: An interview with Peter Fonagy. Psychoanalytic Psychology, 36(3), 224-227.