نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران به وزیر بهداشت درباره‌ی لزوم تحقق تولیت وزارت بهداشت بر سلامت روان

انجمن علمی روان‌درمانی ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت به لزوم تحقق تولیت وزارت بهداشت بر سلامت روان و درخواست پوشش بیمه‌ای خدمات ارایه‌شده توسط روان‌شناسان بالینی و سلامت، طبق ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت تأکید کرد.

٢۴ آذرماه ١٣٩٨ .