مهلت استفاده از تخفیف در کارگاه‌های دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران تمدید شد.

مهلت استفاده از تخفیف برای ثبت نام در کارگاه‌های دومین همایش سالیانه‎‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه تمدید شد.
کسانی که مایل‌اند در کارگاه‌های باقی‌مانده شرکت کنند، می‌توانند بعد از تماس با دفتر انجمن و اطلاع از باقی ماندن ظرفیت، با احتساب تخفیف ثبت نام زودهنگام، هزینه‌ی کارگاه را پرداخته و در آن ثبت نام کنند.
لطفن پیش از تماس با دفتر انجمن و اطمینان از خالی بودن ظرفیت، به هیچ عنوان هزینه‌ی ثبت نام در کارگاه را واریز نکنید.
.