«کارگاه آموزشی بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

بیماران مرزی به دلایل مختلف مرزها و چارچوب درمان را به چالش می‌کشند:
۱. حفظ چارچوب درمانی مستلزم درجاتی از تنظیم هیجان و کنترل تلاشمند است که این بیماران در این حوزه‌ها مشکل دارند.
۲. گاهی تلاش برای درنوردیدن مرزبندی‌ها به منظور حفظ نفع ثانویه است.
۳. در مواردی چالش با چارچوب در نتیجه‌ی دفاع‌های شایع این بیماران، مانند کنترل همه‌توان، حاصل می‌شود.

در این راستا «کارگاه آموزشی بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی برگزار خواهد شد.

مدرسین کارگاه: دکتر فرزین رضاعی و دکتر نسیم نکویی.
هدف این کارگاه، که با استفاده از سناریوی بالینی و ایفای نقش برگزار می‌شود، آموزش فراگیران برای مقابله‌ی مؤثر با موارد نقض قرارداد درمانی و تلاش بیماران مرزی در جهت به خطر انداختن حیات درمان خواهد بود. مواردی که به صورت اختصاصی به آن پرداخته خواهد شد عبارت‌اند از:
     اقدام و تهدید به خودکشی
     تلاش برای ایجاد روابط موازی
     روان‌پریشی انتقالی
     مصرف مواد
شرایط و‌ نحوه‌ی ثبت نام این کارگاه به زودی اعلام خواهد شد.
اولویت ثبت نام در کارگاه با اعضای انجمن و افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.