«کارگاه آموزشی خشونت‌های روانی-عاطفی در روابط زنان و مردان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

بیش‌ترِ مردم نسبت به خشونت‌های روانی-عاطفی که در روابط با جنس مخالف بر پارتنرشان اعمال می‌کنند و یا بر خود آنان اعمال می‌شود، خودآگاهی ندارند. در این کارگاه تلاش می‌شود که درمانگران با مصادیق خشونت پنهان و آشکار در روابط بین پارتنرها آشنا شوند. آن‌چه می‌آموزید هم در روان‌درمانی فردی و هم در زوج‌درمانی کاربرد‌ خواهد داشت.

در این راستا «کارگاه آموزشی خشونت‌های روانی-عاطفی در روابط زنان و مردان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی برگزار خواهد شد.

مدرس کارگاه: دکتر سامرند سلیمی.
شرایط و‌ نحوه‌ی ثبت نام این کارگاه به زودی اعلام خواهد شد.
اولویت ثبت نام در کارگاه با اعضای انجمن و افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.