«کارگاه آموزشی کاربرد مصاحبه‌ی انگیزشی در افزایش پیروی از درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

به طور سنتی، متخصصان سلامت بیماران خود را تشویق می‌کنند که تغییر در رفتار را از طریق توصیه انجام دهند. گرچه این شیوه‌ی عمل در مورد برخی از بیماران اثربخش است، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اثربخشی آن چندان قوی نیست و میزان موفقیت آن کم است.
شواهدی وجود دارد که بیماران توصیه را نمی‌پذیرند؛ به خصوص اگر به شیوه‌ای انجام شود که احساس کنند برای‌شان تعیین شده است چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. مصاحبه‌ی انگیزشی روی‌کردی مُراجع‌محور است و توجه زیادی را در محیط‌های سلامت به خود جلب کرده است.
اگرچه مصاحبه‌ی انگیزشی در کار با مصرف‌کنندگان الکل و مواد شکل گرفته و گسترش یافته است، با این وجود، در این حوزه متوقف نشده، به حوزه‌های مختلف سلامت تعمیم یافته، و در بسیاری از این حوزه‌ها از اثربخشی قابل‌توجهی برخوردار بوده است. مصاحبه‌ی انگیزشی می‌تواند به طور مفیدی در مراجعان روان‌شناسان سلامت و روان‌شناسان بالینی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این حوزه‌های کاربست مصاحبه‌ی انگیزشی افزایش پی‌روی از درمان است.
در این راستا «کارگاه آموزشی کاربرد مصاحبه‌ی انگیزشی در افزایش پیروی از درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی برگزار می‌شود.
مدرس کارگاه: دکتر حمید پورشریفی
در این کارگاه ضمن آموزش سریع مدل مراحل تغییر و مشکلات شایع در تغییرات رفتاری و ذکر اصول مصاحبه‌ی انگیزشی، به آموزش فنون مصاحبه‌ی انگیزشی با تأکید بر پی‌روی از درمان پرداخته خواهد شد.
شرایط و‌ نحوه‌ی ثبت نام  این کارگاه به زودی اعلام خواهد شد.
اولویت ثبت نام در کارگاه با اعضای انجمن و افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.