آموزش روان‌درمانی

انجمن علمی روان‌درمانی ایران می‌کوشد تا با ارائه مطالب علمی، فایل‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های متنوع و جامع علمی در پیشرفت روان‎درمانی پیشرو باشد. سعی ما اینست که برنامه‌های آموزشی جامع و استاندارد را در اختیار تمام اقشار مربوط به سلامت روان قرار دهیم. از این رو کمیته‌های آموزشی ما در حیطه‌های آموزش تخصصی و همگانی با تلاش مستمر خود می‎کوشند تا به طریقی منظم و پیوسته این بخش را توسعه دهند.

آموزش تخصصی

انجمن در نظر دارد تا با ارائه دوره‌های تخصصی برای اعضای خود ایشان را در ارتقاء ظرفیت و صلاحیت علمی خود یاری رساند. دوره‌ها از مقدماتی تا پیشرفته برگزار خواهند شد. انواع رویکردهای درمانی از شناختی، رفتاری تا تحلیلی مورد توجه ما خواهد بود. نیازسنجی این دوره‌ها بر اساس اولویت‌های سلامت روان جامعه، نیارهای درمانگران و آخرین مطالعات و پژوهش‌های حیطه روان‌درمانی خواهد بود.

آموزش همکانی

آموزش همگانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

در کنار آموزش تخصصی توجه به ارائه اطلاعات دقیق و معتبر برای کلیه اقشار جامعه ضروری است. ما آموزش همگانی را رسالت خود می‌دانیم و دست کلیه متخصصین، سازمان‌ها و رسانه‌های مرتبط با سلامت روان را برای تولید محتوای آموزشی همگانی می‌فشاریم. افزایش آگاهی عموم مردم در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه بار اختلالات و مشکلات سلامت روان گردد.